ZÁKAZNÍCI

Hlavný okruh zákazníkov spoločnosti SVS-projekcia, s.r.o. tvoria:
  • vodárenské spoločnosti
  • obce a mestá v regióne stredného Slovenska
  • súkromní investori, ktorí riešia výstavbu vodohospodárskych zariadení, prevádzkové problémy súvisiace s distribúciou vody a čistením odpadových vôd