SPOLOČNOSŤ SVS-PROJEKCIA, S.R.O.

      Ponúkame nasledovné spracovanie projektových stupňov riešenia v problematike získavania dodávky vody a čistenia odpadových vôd a iných uvedených činností.:

 • štúdie uskutočniteľnosti
 • posúdenie vplyvu na životné prostredie
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • dokumentácia pre stavebné povolenie
 • dokumentácia pre realizáciu stavby
 • spracovanie prevádzkových poriadkov
 • spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
 • odborné posudky
 • geodetická činnosť
 • spracovanie rozpočtov stavieb
 • výkon činnosti stavebného dozoru pre vodohospodárske stavby
 • výkon inžinierskej činnosti pre vodohospodárske stavby
 • posudzovanie projektov
 • spracovanie žiadosti pre pridelenie z fondov EU pre pridelenie finančných prostriedkov z operačného programu životné prostredie, prioritná os 1.1 a 1.2.
 • spracovanie tendrovej dokumentácie
 • reklamná a propagačná činnosť
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
 • maloobchod v rozsahu voľných živností
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností