KONTAKTY:

Sídlo firmy:
ČOV Vrútky, Dielenská Kružná 1307, 038 61 Vrútky
Detašované pracoviská:
  • atelier Žilina SVS-projekia, s.r.o. ul.Oravská 8557/22, 010 01 Žilina
  • atelier Ružomberok SVS-projekcia, s.r.o. Pri Váhu č.6, 034 06, Ružomberok.
Tel.: 043 4284593, 041 7632116, 044 4331621-22/ kl. 201
Fax: 043 4284593, 041 7632116
Email. :svsprojekcia@svsprojekcia.sk , svs-projekcia@gaya.sk

IČO: 36426512

Výpis z obchod.registra: Okresný súd odd.Sro vl.č.5799/L

Web: www.svsprojekcia.sk

Kontakty na všetkých pracovníkov:

Ing.Ján Beňo – konateľ s.r.o.
Mobil: 0905850685
Mail: jan.beno@svsprojekcia.sk do Žiliny
        janbeno@gaya.sk do Vrútok

Švidroňová Anna – konateľ s.r.o.
Mobil: 0907 887699
Mail: annasvidronova@gmail.sk, anna_svidronova@vsr.sk

Gajarská Mária – ekonomicko-hospodársky pracovník
Tel., fax.: 041 7632116
Mobil: 0905 693582
Mail: maria.gajarska@svsprojekcia.sk,svsprojekcia@svsprojekcia.sk

Kalúsová Anna – zodpovedný projektant
Mobil: 0905 846911
Mail: anna.kalusova@svsprojekcia.sk

Kavecká Janka – zodpovedný projektant
Mobil: 0905 593969
Mail: janka.kavecka@svsprojekcia.sk

Burianová Valéria – zodpovedný projektant
Mobil: 0905 594096
Mail: valeria.burianova@svsprojekcia.sk

Poušová Anna – zodpovedný projektant
Mobil: 0908 928210
Mail: anna.pousova@svsprojekcia.sk, svs-projekcia@gaya.sk

Ujčeková Marta – projektant
tel. : 043 4284593
Mail: martaujcekova@gaya.sk