Obchodné meno:SVS-projekcia, s.r.o.
Sídlo:ul.Dielenská Kružná č. 1307
PSČ:038 61
Názov obce:Vrútky
IČO:36426512
DIČ:SK2021932627
Telefón:043/4284593
041/7632116 (sekretariát spoločnosti)
Internetová stránka:www.svsprojekcia.sk
Právna forma:spoločnosť s ručením obmedzeným

      Spoločnosť SVS-projekcia, s.r.o. naväzuje na činnosť útvaru projekcie bývalej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Žilina, ktorá transformáciou zanikla a rozdelila sa na sieť vodárenských spoločnosti.
      Projekčná činnosť pod gesciou bývalého štátneho podniku má tradíciou od jeho vzniku t.j. od roku 1970 a SVS-projekcia, s.r.o. je pokračovateľom tejto tradície.

ORGÁN SPOLOČNOSTI

Ing. Ján Beňo – konateľ spoločnosti
Anna Švidroňová – konateľ spoločnosti


MAJITELIA OBCHODNÝCH PODIELOV SPOLOČNOSTI

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Ružomberok
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Výška základného imania spoločnosti: 400 000,00 Sk = 13 278,00 €